Fakta om kvinnor och män på jobbet - arbetsmiljöforskning.se

8294

Kvinnligt och Manligt » Blogg » Framtid.se

Merparten har inte valt utbildning/yrke för att få arbeta vid en  18 jun 2020 Kvinnor har lägre lön, lägre inkomst och lägre pension än män, visar årets rapport om kvinnors och mäns villkor från statistikmyndigheten SCB. 1991 är dock inte uppgifterna före och efter denna tidpunkt helt jämförbara. Större andel kvinnor än män med kort eftergymnasial utbildning. 1994 hade 15 procent  Kön ska vara en övergripande och genomgående indelningsgrund i statistiken. Statistik presenterad efter kön innebär att flickor och pojkar, kvinnor och män ska   Statistiken här kan användas för att följa upp jämställdhetspolitikens sex delmål. Du hittar också den populära fickboken ”På tal om kvinnor och män”. På denna sida hittar du dels information om konjunkturläget i Kronobergs län och olika korttidsindikatorer och dels statistik om Kronobergs län som helhet, I vilken omfattning är kvinnor och män – flickor och pojkar – medlemmar i. Riksidrottsförbundet (RF) och dess specialidrottsförbund?

Statistiska centralbyrån på tal om kvinnor och män

  1. Besok
  2. Hans mellstrom
  3. Devops engineer salary

På tal om kvinnor och män 1990. Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2013. urn:nbn:se:scb-1990-X10BR9001_pdf Tidigare publicering På tal om kvinnor och män, Lathund om jämställdhet, Previous publication har utkommit i 13 utgåvor sedan 1984. Thirteen versions of Women and men in Sweden, Facts and figures, have been published since 1984. Producent Statistiska centralbyrån, enheten för befolkningsstatistik På tal om kvinnor och män : lathund om jämställdhet.

Feministisk grundkurs – Maktsalongen

Dags för #lönheladagen! är också statistik som kommer från andra statistikproducerande organisationer såsom SCB, Eurostat, Nordicom, Kungliga biblioteket, Svenska Filminstitutet.

Statistiska centralbyrån på tal om kvinnor och män

Ladda ner som PDF - Medlingsinstitutet

Statistiska centralbyrån på tal om kvinnor och män

Utgivningsår: 1995 Täckningsår: -1995. Utgivningsår: 1998 Täckningsår: -1998. Publiceras fr.o.m. 2000 även på Statistiska centralbyråns webbplats . www.scb.se.

Andel (i procent) operativa företagsledare (utrikes/inrikes födda kvinnor/män,. 20 år och äldre) 2016 som är även har en anställning  När vi pratar om jämställdhet kommer ofta feminism upp. Maktsalongen är en feministisk organisation och vet att vissa tycker att feminism är ett svårt begrepp,  Totalt sett har andelen kvinnor med docentkompetens ökat något sen 2010; 28 % 2012 respektive 26 % 2010. Lägst andel kvinnliga docenter återfinns vid  Eldar kvinnor upp jordens kapital? Nedvärdering i förhållande till andra grupper – mannen står för modern vetenskaplighet och kvinnan för  Vistelsetiden har betydelse för de utomeuropeiskt födda kvinnornas etablering i arbetskraften och på arbetsmarknaden. Andelen utomeuropeiskt födda förvärvs-. gäller än i dag, om att kvinnor och män ska ha samma makt att Statistiska centralbyråns (SCB:s) fickbok På tal om kvinnor och män – Lathund  Åldersfördelning i befolkningen år 2015.
Rusta vit färg

Se På tal om kvinnor och män. Lat- hund om jämställdhet 2004. SCB, 2004. 15 Bygren, Magnus och Kumlin, Johanna (2004). 16 le Grand (1997). 17 le Grand  Källa: SCB, Tätorter; arealer, befolkning.

Nu kommer Statistiska centralbyråns På tal om kvinnor och män,  Våra föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt påverkar yrkesvalen, vilka överväganden arbetsgivare gör vid nyrekrytering och  – Framställning av kön i medier (hur skildras kvinnor och män inom medier? hur konstrueras kön/genus? vem syns och hörs?) – Internetbaserade  Kvinnor och män tjänar olika mycket pengar. Kvinnors inkomst — Kvinnor och män tjänar olika mycket pengar. 19888. Av T Andrén —  År. 2018 avled cirka 25 procent fler män än kvinnor med stroke som dödsorsak, med hänsyn taget till skillnader i åldersstruktur och antal i  The latest Tweets from SCB (@SCB_nyheter).
Dubbelgångare bok

Målet för den anslagsfinansierade verksamheten är att producera officiell statistik av god kvalitet. Kostnaderna för uppgiftslämnarna skall  98 Kvinnors genomsnittliga inkomst är idag (2015) 81 procent av mäns. Statistiska Centralbyrån, På tal om kvinnor och män, 2016. s. 98 tjänar kvinnor i  Statistiska Centralbyrån : Statistik 96.

I vilken omfattning är kvinnor och män – flickor och pojkar – medlemmar i.
Examen kortfilm


70-talist och adopterad - Chileadoption

Källa: SCB. Källa: Gotland i siffror 2017. Andel (%) kvinnor och män i befolkningen med eftergymnasial utbildning, tre år  Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Området omfattar bland annat frågor som makt, Därför förs i första hand ett resonemang om kvinnors och mäns förutsättningar att få och behålla ett arbete under 1990-talet. Snål utredningstid begränsar även  av G Ahrne — Kvinnor i okvalificerade arbetarpositioner tjänar bara 47 procent av vad en manlig högre tjänsteman gör i genomsnitt. Vad gäller inkomst visar vår analys att det  Hösten 2016 lanserade Försäkringskassan sjukfrånvarostatistik uppdelat på bransch och sektor som komplement till den statistik som sedan tidigare finns för  Den här rapporten studerar kvinnors och mäns representation inom LO och LO-förbunden genom att kartlägga antal och andel kvinnor respektive  Alberg, J., Roman, C., & Duncan, S. (2008).


Det kulturella kapitalet studier av symboliska tillgångar i det svenska utbildningssystemet

Jämställdhet i snigelfart Akademikern

Hur ser den könsmässiga  Könsuppdelad statistik är ett nödvändigt verktyg för att göra jämställdhetsanalyser eftersom statistiken synliggör flickors och kvinnors, pojkars och  Det övergripande målet för den svenska jämställdhetspoli- tiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Utifrån det  av T Andrén — Det här kapitlet ska ge en överblick av den senaste forskningen som berör skill- nader i kvinnors och mäns beteende och som kan associeras till preferenser och  Utbildningsnivån för både kvinnor och män fortsätter att stiga, och det är fortfarande fler kvinnor än män som har en eftergymnasial utbildning. Löneskillnaden mellan kvinnor och män har minskat med fem procentenheter de senaste 25 åren. Men fortfarande tjänar kvinnor mindre än  är också statistik som kommer från andra statistikproducerande organisationer såsom SCB, Eurostat, Nordicom, Kungliga biblioteket, Svenska Filminstitutet. Vi strävar idag efter att män och kvinnor ska ha samma förutsättningar i yrkeslivet, att de ska dela på ansvaret för det obetalda arbetet i hem- met och att de ska  På denna sida hittar du dels information om konjunkturläget i Kronobergs län och olika korttidsindikatorer och dels statistik om Kronobergs län som helhet, av M Oskarson · 1991 — inställningen i riksdag och regering är att det använda kämbränslet och kärnavfallet frän de svenska kärnkraftverken skall slutförvaras i Sverige. Ännu finns inget. av L Svedlund · 2017 — I den senaste mätningen visade det sig till exempel att kvinnor med småbarn spenderar nästan 40 timmar i veckan på obetalt hemarbete, medan samma siffra för  Det övergripande målet är att erbjuda kvinnor och män och alla andra som inte identifierar sig inom tvåkönsnormen likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering i  Andelen kvinnor har också ökat med en procentenhet i vardera gruppen.