701

Utan intravenös kontrast: Ingen eftervård. Med i ntravenös kontrast, se separat dokument. Denna version ersätter metodbeskrivning Retrograd pyelografi 2008-04-18, version 1.0 Arbetsbeskrivning Förberedelser Inläggning av uretärkateter utförs på operationsavdelningen med hjälp av C-båge. Rengör katetern med klorhexidinsprit. Lägg op-duken under katetern.

Retrograd pyelografi

  1. Vad är tetrapak
  2. Homeopat björn lundberg stockholm

Metoder: Med hjälp av semirigid eller flexibel ureteroskopi samt endoluminalt ultraljud och peroperativ retrograd pyelografi evalueras hydronefros och UPJ.striktur. Retrograd pyelografi görs vanligtvis när en intravenös utsöndringsstudie ( intravenös pyelogram eller CT-skanning med kontrast ) inte kan göras på grund av njursjukdom eller allergi mot intravenös kontrast. Relativa kontraindikationer inkluderar närvaron av infekterad urin, graviditet (på grund av strålning) eller allergi mot kontrasten. RUTIN Retrograd pyelografi Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia. Sida 2 (av 2) Uppföljning, utvärdering och revision Revisionsansvarig: Marie Lyrfors röntgensjuksköterska Barnröntgen Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i WebAdapt/Labmodulen om rutinen är kopplad till patient. Retrograd pyelografi. Detaljerad bild, ej iv kontrast.

Vid oklara fall kan man köra med anterograd eller retrograd pyelografi. Behandling som faciliterar att patienten kissar ut stenen Diklofenak 50 mg x 2 även om patienten är smärtfri alfablockerare 10 mg x 1. Detta underlättar passagen.

Retrograd pyelografi

Retrograd pyelografi

Med i ntravenös kontrast, se separat dokument. Denna version ersätter metodbeskrivning Retrograd pyelografi 2008-04-18, version 1.0 Arbetsbeskrivning Förberedelser Inläggning av uretärkateter utförs på operationsavdelningen med hjälp av C-båge. Rengör katetern med klorhexidinsprit. Lägg op-duken under katetern. Drag upp 5 ml kontrast, koppla sprutan till katetern, använd ev adapter. 51100 Retrograd pyelografi 1962 51103 Retrograd pyelografi, undersökning på op-avdelning 1962 51200 Antegrad pyelografi i befintlig kateter 1747 51248 Inläggning av uretärstent 10029 53000 Uretrocystografi, cystografi 3343 53100 Miktionsuretrocystografi (MUC) 2089 54000 Bäckenmätning fullständig 1100 Med hjälp av flexibel ureteroskopi samt peroperativ retrograd pyelografi görs diagnostik och i lämpliga fall behandling av slemhinnetumörer. Retrograd pyelografi.

Behandling Ytlig blåscancer. Vid ytlig blåstumör är resektion av tumörvävnaden den primära terapin. Antegrad/ Retrograd pyelografi: Vi sprutar kontrast i befintlig kateter och tar bilder på förloppet. Remiss. Vid retrograd pyelografi ska det anges tydligt på remissen om katetern ska lämnas orörd eller avlägsnas efter undersökningen.
Kunskapsparken sollentuna sfi

Retrograd pyelografi Ibland kan det vara svårt att avgöra om en sten ligger i parenkymet och då kan en retrograd pyelografi vara indicerad. Detta kan också vara fallet för kartläggning av stenar belägna i calyxdivertiklar. Ultraljud Om icke röntgentäta konkrement misstänkes kan … Hydronefrosutredning med endoskopisk evaluering och om lämpligt retrograd endopyelotomi. Metoder: Med hjälp av semirigid eller flexibel ureteroskopi samt endoluminalt ultraljud och peroperativ retrograd pyelografi evalueras hydronefros och UPJ.striktur. Lämpliga fall genomgår retrograd endopyelotomi i samma seans.

Dette kan enten gøres "nedefra" via kateter som er ført gennem urinrør - blære-urinleder, så kaldes det retrograd pyelografi, eller "oppefra" via kateter som er ført direkte ind i nyren (nefrostomi-kateter), så kaldes det antegrad pyelografi. Prosedur pemeriksaan radiologi yang dilakukan meliputi urografi intravena, retrograd/antegrade pyelografi, uretrosistografi, micturating cystourethrography (MCU), uretrografi, USG (Doppler) saluran kemih, USG testis, genitografi, CT/MR urography, dan MRI organ kelamin dalam. 3. Bidang Saluran Cerna RETROGRAD PYELOGRAFİ İVP de üst üriner sistemin iyi belirlenememesi,üst üriner sistemde İVP de saptanamayan obstruksiyon varlığında kullanılır. Sistoskop aracılığıyla üreter kateteri üretere konur.Üreterde obstruksiyon düşünülüyorsa takılıncaya kadar itilir.Direk grafi ile kateter ile obstruksiyonun yeri konusunda Pemeriksaan Pyelografi Retrograd, Pemeriksaan foto dada, Pemeriksaan Radiologi Tulang, Pemeriksaan Laboratorium. Pemeriksaan Laboratorium dilaksanakan untuk menentukan ada tidaknya kegawatan, menetapkan gangguan sistem, dan membantu menegakkan diagnosa.
Capio vardcentral trollhattan

AK019, Pyelografi, retrograd. AK020, Röntgenundersökning av  sjelden form for urinveisinfeksjon hos en kvinne i 60-årene. Hun gjennomgikk flere CT-undersøkelser, cystografi, retrograd pyelografi, cystoskopi NO IMAGE  17. dec 2020 Anvendelse af pyelografi som alternativ til CT urografi. Retrograd pyelografi kan påvise kontrastudsparinger i øvre urinveje, men der er ikke  Retrograd pyelogram ve perkütan antegrad pyelogram: İVP yaralanmayı tam olarak tanım- layamıyorsa retrograd pyelografi mükemmel diğer bir tanı yöntemidir. Pelviüreterik bileşke.

27 a. Ultrasonografi.
Coop bygg norrköping


Misstänkt urotelial tumör; Striktur; Koagel; Fördelar. Visar uretärerna www.lvn.se Njursvikt ‐ Handläggning. När man möter en patient med mer eller mindre avancerad njursvikt kan det vara bra att ha någon form av Vid oklara fall kan man köra med anterograd eller retrograd pyelografi. Behandling som faciliterar att patienten kissar ut stenen Diklofenak 50 mg x 2 även om patienten är smärtfri alfablockerare 10 mg x 1. Detta underlättar passagen. Ett högt vätskeintag för att öka diuresen.


Verktygsfältet borta internet explorer

Retrograd pyelografi.