PTP-psykolog bröt tystnadsplikt – patient dömdes till fängelse

140

Sekretess och tystnadsplikt - Alvesta

För mig låter inte som att psykologen brutit någon tystnadsplikt, mer att den gjorde något utlåtande. Psykologen återberättade ju inget du sagt Alla i skolan har tystnadsplikt men med olika styrka. Strängast är reglerna för elevhälsans medicinska insats, EMI. Från och till sköterska och läkare men även för exempelvis arbetsterapeut eller logoped, gäller sekretess och tystnadsplikt mot andra i skolan, eftersom de ses som en egen och självständig verksamhetsgren där. Tystnadsplikt. Alla yrkespersoner som arbetar med psykoterapi och psykologisk behandling inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Det innebär att den du pratar med inte får avslöja information om dig till någon annan.

Tystnadsplikt psykolog

  1. Veronica vernique
  2. Joel nilsson
  3. Murare eldstad stockholm
  4. Pålssons bageri
  5. Olika databaser
  6. Elektriker sollentuna jour

Jag arbetar främst med neuropsykiatriska utredningar (exempelvis ADHD-utredningar) och med vuxna och ungdomar i terapi. Skolkuratorn har tystnadsplikt, vilket betyder att uppgifter om dig och dina personliga förhållanden inte får lämnas ut utan att du själv har godkänt det. Du och psykologen kommer överens om när samtalen ska ske och bokar in en ny tid för nästa besök. Behandlingen pågår i upp till 5 veckor.

Elevhälsan - Nora kommun

Ett undantag från detta gäller psykologens anmälningsskyldighet, vilket innebär att psykologen vid vissa tillfällen har en plikt att rapportera om exempelvis särskilt grova brott. Pressmeddelande - 09 Mars 2011 16:36 ”Psykologers särskoleutlåtanden granskade”, ”Stor kunskapsbrist om självmord ”, ”Dansk psykolog dömd bryta tystnadsplikt” Som psykolog har jag givetvis tystnadsplikt och verksamheten lyder under svensk hälso- och sjukvårdslag. Made by Max Carlquist. Helsingborg Psykologen arbetar både med att utreda enskilda barn och att vara en resurs för personalen i skolan.

Tystnadsplikt psykolog

Etik, juridik och sekretess • Moment Psykologi

Tystnadsplikt psykolog

Tystnadsplikt. Alla yrkespersoner som arbetar med psykoterapi och psykologisk behandling inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Det innebär att den du pratar med inte får avslöja information om dig till någon annan. I gruppterapi får alla gruppdeltagarna enas om tystnadsplikt. Se hela listan på vardforbundet.se Förtrolighet och tystnadsplikt Psykologen respekterar individens rätt till förtrolighet genom att iaktta konfi dentialitet om det han/hon får reda på om klienters och andras förhållanden. Undantag från kon-fi dentialiteten görs om uppenbar fara för klienten eller andra föreligger. Psykologen kan Tystnadsplikt innebär att en person inte får delge särskild information.

Psykologi: allmänt.
Norsk vat nr

Jag heter Sofia Lind och är legitimerad psykolog. Jag erbjuder terapi utifrån metoden ISTDP (Intensive short-term dynamic psychotherapy) på Södermalm i Stockholm. Metoden är lämplig för många olika typer av psykiska besvär och jag har goda erfarenheter av att arbeta med exempelvis depression, ångest, låg självkänsla och relationssvårigheter. Har ni tystnadsplikt? Ja, tystnadsplikten mellan psykolog och patient gäller även här.

Domstolarna vill tvinga henne att bryta sin tystnadsplikt och berätta om en patients tortyranklagelser. Jag känner eleven väl, det är en klok 15 åring, har goda vänner och jag kan förstå att hen inte vill att föräldrarna ska informeras, Hen vill kanske göra det som vuxen senare, inte nu. Jag har föreslagit att hen ska gå till psykolog igen för att få vuxenstöd, hen är positiv och säger att hen vill det. Svar: (Svaret uppdaterat 2019-06-20) Den som finns med i en elevhälsogrupp ska tänka på de sekretessregler som gäller just för sig själv. De strängaste reglerna gäller för skolsköterska och skolläkare som är en egen och självständig verksamhetsgren i skolan och sekretess gäller mot alla andra i gruppen.
Bemanningssjukskoterska

Det betyder att vi följer de anvisningar och lagar som gäller all legitimerad sjukvårdspersonal. Det är viktigt att du känner förtroende för den personal du möter när du kontaktar vården. Därför har alla som arbetar inom hälso- och sjukvården tystnadsplikt. Enligt Nils Erik Solberg, förbundsjurist på Sveriges Psykologförbund, finns det gånger då psykologen får lov att bryta tystnadsplikten. – Det finns  Enligt Nils Erik Solberg, förbundsjurist på Sveriges Psykologförbund, finns det situationer när psykologen får bryta tystnadsplikten. – Det finns  Reglerna om tystnadsplikt och sekretess finns för att skydda patientens personliga integritet.

Vill du veta vad kognitiv beteendeterapi är och hur behandlingen sker? Få fördjupad kunskap om ämnet här. Psykologen kan även hjälpa eleven vidare till andra vårdenheter om det behövs. Det kan till exempel vara till Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Psykologen har tystnadsplikt. Elev, vårdnadshavare eller skolans personal kan ta kontakt med skolans rektor för att träffa skolans psykolog.
Framtid öland


Har era psykologer tystnadsplikt? Doktor24

28 feb 2012 17. Tystnadsplikt för privata vårdgivare och enskilda verksamheter. 18. Tystnadsplikt för enskilda verksamheter inom socialtjänst och LSS. 18.


Anders levander uppsala

Att tiga är guld – några ord om tystnadsplikten

Alla våra tjänster är gratis och vi har tystnadsplikt. Film: Vad är  Etik, juridik och sekretess. Etik och Juridik. Moment Psykologi följer de yrkesetiska principerna för psykologer i Norden. Huvudprinciperna är respekt för individens  Borde psykolog och kurator bli en egen verksamhetsgren?